Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon 3300, 3100, Intel Core 2 Du.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon 5500 ChipSet Intel 552.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon 5500 ChipSet Intel 552.....