Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon 5100, 5400 ChipSet Int.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 2U Rack CPU Type Intel Xeon 5100/5400 ChipSet Inte.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 2U Rack CPU Type Intel Xeon 5100/5400 ChipSet Inte.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 3U Rack CPU Type Intel Xeon X7100 ChipSet IBM XA-6.....