Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis Tower CPU Type Intel Xeon 3300 ChipSet Intel 3200 .....