Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 2U Rack CPU Type Intel Xeon 5500, 5600 ChipSet Intel 5.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 2U Rack CPU Type AMD Opteron 2400 ChipSet Broadcom HT2100 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 4U Rack CPU Type AMD Opteron 8439SE, 8425HE, 8435, 8431 .....