Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

Γενικά χαρακτηριστικά Operating System Pre-installed: Openelec 5.0.8 with Kodi 14.2 TV Mu.....

Γενικά χαρακτηριστικά Operating System Pre-installed: Openelec 5.0.8 with Kodi 14.2 TV Multim.....