Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

Εγγύηση: Κατηγορία: Routers Κωδικός: 0.070.904 .....

Routers Part Number: CVPN-3030 Κατάσταση: Ανακατασκευασμένο .....

Εγγύηση: Κατηγορία: Routers Κωδικός: 0.070.031 .....

Routers Part Number: CISCO1751-V Κατάσταση: Ανακατασκευασμένο .....

Εγγύηση: Κατηγορία: Routers Κωδικός: 0.070.123 .....

Χαρακτηριστικά Interfaces One (1) Ethernet port, Four (4) slots - Two slots for either WICs.....

Χαρακτηριστικά Interfaces One (1) Ethernet, Two (2) Serial DB-60, One (1) AUI DB-9, On.....

Κατηγορία: Routers Part Number: CISCO2503 Part Nu.....

Κατηγορία: Routers Part Number: CISCOCPA2503Part Number 2: 47-215.....

Χαρακτηριστικά Interfaces Sixteen (16) Hub Ports, Two (2) Serial, Two (2) RJ-45 (Console/AUX).....

Χαρακτηριστικά Interfaces One (1) Ethernet, One (1) Token Ring, Two (2) Serial, One (1) AUI D.....

Χαρακτηριστικά Interfaces Two (2) Ethernet, Two (2) Serial, Two (2) AUI DB-15, One (1).....

Χαρακτηριστικά Interfaces Fourteen (14) Hub Ports, Two (2) Serial, One (1) ISDN BRI, Two (2) .....

Χαρακτηριστικά Interfaces One (1) Ethernet, Two (2) Low Speed Serial, Two (2) Serial, One (1).....

Χαρακτηριστικά Interfaces One (1) Ethernet, Eight (8) Low Speed Serial, Two (2) Serial, One (.....

Κατηγορία: Routers Part Number: CISCO 2600 Part Number 2: 47-10498.....

Χαρακτηριστικά Interfaces One (1) Network Module, One (1) AIM, Two (2) WICs, Console and Auxi.....

Routers Part Number: CISCO2610 Part Number 2: 47-5657-01 .....