Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

Κατηγορία: Case Options fan, psu, etc Part Number: H330H Part Numb.....

Interconnects Switch ETH, FC, InBd Part Number: 08CV8G Κατάσταση: Ανακατασκευασ.....

Interconnects Switch ETH, FC, InBd Part Number: N551H Κατάσταση: Ανακατασκευασμ.....

Interconnects Switch ETH, FC, InBd Part Number: 0WW060   WF740 A01 Κα.....

Case Options fan, psu, etc Part Number: KH338 Part Number 2: Κατάσταση: .....

Case Options fan, psu, etc Part Number: MW981 Part Number 2: Κατάσταση: .....

Case Options fan, psu, etc Part Number: YK776 Part Number 2: XR458, .....

Case Options fan, psu, etc Part Number: FJ355 Part Number 2: X6430, GJ57Κατάσ.....

Mezzanines Cards Part Number: NP630 Part Number 2:0DJ937 .....

Mezzanines Cards Part Number: W7KT8 Part Number 2: Κατάσταση: Α.....

Case Options fan, psu, etc Part Number: MJ046 Part Number 2: NT750, AA24150L,.....

Γενικά χαρακτηριστικά CPU Type Intel Xeon ChipSet Intel 7520 CPU Socket PGA604 .....

Γενικά χαρακτηριστικά CPU Type Intel Xeon ChipSet Intel 7520 CPU Socket PGA604 .....

Γενικά χαρακτηριστικά CPU Type Intel Xeon 5000 series ChipSet Intel 5000P CPU S.....

Γενικά χαρακτηριστικά CPU Type Intel® Xeon 5000 series ChipSet Intel 5000P CPU .....

Γενικά χαρακτηριστικά CPU Type Intel® Xeon 5000 series ChipSet Intel 5000P CPU .....

Γενικά χαρακτηριστικά CPU Type Intel Xeon processors 5500 and 5600 series ChipSet In.....

Γενικά χαρακτηριστικά CPU Type Intel Xeon processors 5500 and 5600 series ChipSet In.....