Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon ChipSet Intel E7520 C.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon ChipSet Intel E7520 C.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon 5000, 5100,5200, 5300, 540.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 5U Rack CPU Type Intel Xeon ChipSet Intel E7250 C.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 2U Rack CPU Type Intel Xeon ChipSet Intel E7520 C.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 2U Rack CPU Type Intel Xeon ChipSet Intel E7520 C.....

Εγγύηση: Κατηγορία: Gen8 Servers Κωδικός: 1.043.296 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 4U Rack CPU Type Intel Xeon 7100 ChipSet Intel 8501 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 4U Rack CPU Type Intel Xeon 7100 ChipSet Intel 8501 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 4U Rack CPU Type AMD Opteron 8200 Series ChipSet Broad.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Pentium D, Intel Pentium 4, Intel Ce.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon 3000 Sequence, Pentium D, Celer.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon 3000 Sequence, Pentium D, Celer.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon processor 5500 and 5600 series .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel® Xeon processor E5-2600 product fami.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 4U Rack CPU Type Intel Xeon 3000 and 5000 Sequence, Core 2 .....

Εγγύηση: Κατηγορία: Gen8 Servers Κωδικός: 1.043.296 .....

Εγγύηση: Κατηγορία: Gen8 Servers Κωδικός: 1.043.296 .....