Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel® E5-2600 Series processors Chip.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 2U Rack CPU Type Intel Xeon 5500, 5600 ChipSet Intel 5.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon 3.0 GHz - 3.6 GHz / 800 MHz .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon 2.8 GHz - 3.8 GHz / 800MHz .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon 2.8 GHz - 3.8 GHz / 800MHz .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon 5100, 5200, 5300, 5400 Chi.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon 5100, 5200, 5300, 5400 Chi.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 2U Rack CPU Type Intel Xeon Processor 3.0-3.6 GHz/800MHz .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 2U Rack CPU Type Intel Xeon Processor 3.0-3.6 GHz/800MHz .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 2U Rack CPU Type AMD Opteron 2300 ChipSet Serverworks .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 2U Rack CPU Type AMD Opteron 2400 ChipSet Broadcom HT2100 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 4U Rack CPU Type AMD Opteron 8439SE, 8425HE, 8435, 8431 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 5U Rack CPU Type Intel Xeon 3.0GHz, 3.2GHz, 3.4GHz, 3.6GHz .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 5U Rack CPU Type Intel Xeon 5100, 5200, 5300, 5400 Chi.....