Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

Γενικά χαρακτηριστικά Type Handheld Backlight LED backlight Display 3.5 in. col.....

Γενικά χαρακτηριστικά Type Handheld Scan mode Single-pass OK Notification Beeper (A.....

Γενικά χαρακτηριστικά Type Stationary Scan mode Fixed projection OK Notification Be.....

Γενικά χαρακτηριστικά Type Handheld Scan mode Single-pass OK Notification Beeper, L.....

Γενικά χαρακτηριστικά Type Handheld Scan mode Visible Laser 650nm OK Notificati.....

Γενικά χαρακτηριστικά Type Handheld Scan mode Single-pass OK Notification Beeper, L.....

Γενικά χαρακτηριστικά Type Stationary Scan mode Single-pass OK Notification C.....

Γενικά χαρακτηριστικά Type Stationary Scan mode Fixed projection OK Notification Be.....

Γενικά χαρακτηριστικά Type Handheld Light Source Red LED ( Aiming) Conectivity .....

Γενικά χαρακτηριστικά Type Handheld Scan mode Single-pass OK Notification Beepe.....

Γενικά χαρακτηριστικά Type Stationary Scan mode Fixed projection OK Notification Be.....

Γενικά χαρακτηριστικά Type Stationary Scan mode Fixed projection OK Notificatio.....

Γενικά χαρακτηριστικά Type Handheld Scan mode Single-pass OK Notification Beeper, L.....

Γενικά χαρακτηριστικά Type Handheld Light Source Red LED ( Aiming) Conectivity .....