Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

Γενικά χαρακτηριστικά Operating System Windows 10 Display Size 14" Display Max Reso.....

Laptop Memory Κατάσταση: Ανακατασκευασμένο Ποιότητα: .....

Laptop Memory Κατάσταση: Ανακατασκευασμένο Ποιότητα: Grade A, Πο.....

Laptop Memory Κατάσταση: Ανακατασκευασμένο Ποιότητα: Grade A, Πο.....

Laptop Memory Κατάσταση: Ανακατασκευασμένο Ποιότητα: Grade A, Πο.....

Laptop Memory Κατάσταση: Ανακατασκευασμένο Ποιότητα: Grade A, Πο.....

Laptop Memory Κατάσταση: Ανακατασκευασμένο Ποιότητα: Grade A, Πο.....

Laptop Memory Κατάσταση: Ανακατασκευασμένο Ποιότητα: Grade A, Πο.....

Laptop Memory Κατάσταση: Ανακατασκευασμένο Ποιότητα: Grade A, Πο.....

Laptop Memory Κατάσταση: Ανακατασκευασμένο Ποιότητα: Grade A, Πο.....

Laptop Memory Κατάσταση: Ανακατασκευασμένο Ποιότητα: Grade A, Πο.....

Laptop Memory Κατάσταση: Ανακατασκευασμένο Ποιότητα: Grade A, Πο.....

Laptop Memory Κατάσταση: Ανακατασκευασμένο Ποιότητα: Grade A, Πο.....

Laptop Memory Κατάσταση: Ανακατασκευασμένο Ποιότητα: Grade A, Πο.....

Κατηγορία: Laptop Memory Κατάσταση: Ανακατασκευασμένο .....

Memory Part Number: 12J3474 Κατάσταση: Ανακατασκευασμένο Ποιότητα: .....

Laptop Memory Κατάσταση: Ανακατασκευασμένο Ποιότητα: Grade A, Πο.....

Εγγύηση: Κατηγορία: Refurbished Κωδικός: 3.229.612 .....