Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

Γενικά χαρακτηριστικά Resolution 1280 x 1024 Brightness 250 cd/m2 Contrast 600:1 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Resolution 1280 x 1024 Brightness 250 cd/m2 Contrast 600:1 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Resolution 1280 x 1024 Brightness 250 cd/m2 Contrast 600:1 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Resolution 1280 x 1024 Brightness 250 cd/m2 Contrast 600:1 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Resolution 1280 x 1024 Brightness 250 cd/m2 Contrast 600:1 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Resolution 1400 X 900 Brightness 170 cd/m2 Contrast 200:1 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Resolution 1280 x 1024 Brightness 250 cd/m2 Contrast 600:1 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Resolution 1280 x 1024 Brightness 250 cd/m2 Contrast 600:1 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Resolution 1280 x 1024 Brightness 250 cd/m2 Contrast 550:1 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Resolution 1280 x 1024 Brightness 300 cd/m2 Contrast 500:1 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Resolution 1280 x 1024 Brightness 300 cd/m2 Contrast 500:1 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Resolution 1280 x 1024 Brightness 300 cd/m2 Contrast 800:1 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Resolution 1440 x 900 Brightness 250 cd/m2 Contrast 600:1 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Resolution 1280 x 1024 Brightness 250 cd/m2 Contrast 600:1 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Resolution 1280 x 1204 Brightness 250 cd/m2 Contrast 1000.....

Γενικά χαρακτηριστικά Resolution 1280 x 1024 Brightness 250 cd/m2 Contrast 600:1 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Resolution 1280 X 1024 Brightness 300 cd/m2 Contrast 500:1 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Resolution 1280 x 1024 Brightness 250 cd/m2 Contrast 600:1 .....