Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

Χαρακτηριστικά Πλήρης σύνθεση HP Blade Center BLC7000 με 16 Blade Servers HP BL460 G5, 128 πυ.....

Χαρακτηριστικά Πλήρης σύνθεση HP Blade Center BLC7000 με 16 Blade Servers HP BL460C G5, 128 π.....

Χαρακτηριστικά Πλήρης σύνθεση HP Blade Center BLC7000 με 16 Blade Servers HP BL460C G6, 192 π.....

Χαρακτηριστικά Πλήρης σύνθεση HP Blade Center BLC7000 με 16 Blade Servers HP BL460C G6, 128 π.....

Χαρακτηριστικά Πλήρης σύνθεση HP Blade Center BLC7000 με 16 Blade Servers HP BL460C G7, 192 π.....

Χαρακτηριστικά Πλήρης σύνθεση HP Blade Center BLC7000 με 16 Blade Servers HP BL465C G7, 512 π.....

Χαρακτηριστικά Πλήρης σύνθεση HP Blade Center BLC7000 με 4 x Blade Servers HP BL685C G5 και 4 x B.....

Χαρακτηριστικά Πλήρης σύνθεση HP Blade Center BLC7000 με 4 x Blade Servers HP BL685C G5 και 4 x B.....

Χαρακτηριστικά Πλήρης σύνθεση HP Blade Center BLC7000 με 8 Blade Servers HP BL480 G5, 128 πυρ.....

Χαρακτηριστικά Πλήρης σύνθεση HP Blade Center BLC7000 με 8 Blade Servers HP BL480 G5, 128 πυρ.....

Χαρακτηριστικά Πλήρης σύνθεση HP Blade Center BLC7000 με 8 Blade Servers HP BL680C G5, 192 πυρήνε.....

Χαρακτηριστικά Πλήρης σύνθεση HP Blade Center BLC7000 με 8 Blade Servers HP BL680C G5, 192 πυρήνε.....