Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 2U Rack CPU Type Intel Xeon E7-2800, E7-4800 & E7-8.....