Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon ChipSet Intel E7520 C.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon ChipSet Intel E7520 C.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 5U Rack CPU Type Intel Xeon ChipSet Intel E7250 C.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 2U Rack CPU Type Intel Xeon ChipSet Intel E7520 C.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 2U Rack CPU Type Intel Xeon ChipSet Intel E7520 C.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 4U Rack CPU Type Intel Xeon 7100 ChipSet Intel 8501 .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 4U Rack CPU Type Intel Xeon 7100 ChipSet Intel 8501 .....

Εγγύηση: Κατηγορία: Gen8 Servers Κωδικός: 1.043.296 .....