Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon 3.0 GHz - 3.6 GHz / 800 MHz .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon 2.8 GHz - 3.8 GHz / 800MHz .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon 2.8 GHz - 3.8 GHz / 800MHz .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 2U Rack CPU Type Intel Xeon Processor 3.0-3.6 GHz/800MHz .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 2U Rack CPU Type Intel Xeon Processor 3.0-3.6 GHz/800MHz .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 5U Rack CPU Type Intel Xeon 3.0GHz, 3.2GHz, 3.4GHz, 3.6GHz .....