Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon 5100, 5200, 5300, 5400 Chi.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 1U Rack CPU Type Intel Xeon 5100, 5200, 5300, 5400 Chi.....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 2U Rack CPU Type AMD Opteron 2300 ChipSet Serverworks .....

Γενικά χαρακτηριστικά Chasis 5U Rack CPU Type Intel Xeon 5100, 5200, 5300, 5400 Chi.....